Reparation av lantbruksmaskiner

Reparation av lantbruksmaskiner

I min egen gårdsverkstad utför jag reparationer av olika typer av lantbruksmaskiner. Jag har kompetens och kapacitet även för större reparationer.

Lantbruksentreprenader

Lantbruksentreprenader

Jag utför även diverse lantbruksentreprenader. Samt åtar mig diverse uppdrag på timme, dels manuella arbeten, dels diverse maskinkörningar och kör följebil.

Förarbevis

Förarbevis

Jag har förarbevis för lastbil, hjullastare och grävmaskin